MADE WITH    BY THE FLUTTER COMMUNITY
An open list of apps built with Flutter
Feel free to add an app in progress and update it when it goes live
  SUBMIT APP     FOLLOW US

Delillerle İslamiyet    Books & Reference

Kategoriler; 1-AKAİD/İMAN 2-TEFSİR 3-FIKIH 4-HADİS 5-TECVİD/TALİM 6-TASAVVUF 7-REDDİYELER 8-SİZDEN GELENLER
  Facebook  

Delillerle İslamiyet Uygulama İçeriği;

Kategoriler;
1-AKAİD/İMAN
2-TEFSİR
3-FIKIH
4-HADİS
5-TECVİD/TALİM
6-TASAVVUF
7-REDDİYELER
8-SİZDEN GELENLER

*Dini Bilgi Yarışması
*Günlük dini makalerler,
*Dini Sohbetler
a)Kalplerin keşfi,
b)Nihat hatipoglu sohbetleri,
c)Timurtaş uçar hoca vaazları,
d)Allah Dostları ve İslam alimleri hyatı

*Medrese dersleri Arapça/Türkçe/Sesli Anlatım
1-Dijital sarf
2-Emsile arapça/türkçe kitabı
3-Bina arapça/türkçe kitabı
4-İzzi arapça/türkçe kitabı
5-Avamil Birgivi arapça/türkçe kitabı
6-Avamil Cürcani arapça/türkçe kitabı
7-Ecrumiyye arapça/türkçe kitabı
8-Kavaid arapça/türkçe kitabı
9-Şerhul Muğni arapça/türkçe kitabı
10-İzhar arapça/türkçe kitabı
11-Şerhul Verakat Usulu Fıkıh arapça/türkçe kitabı

*Münazara odaları

Kalplerin KeşfiBazı insanlar vardır, doğduğu zamana ait değildir. Çağların ötesinde yaşarlar. Onlar ışık olur, çevresini aydınlatırlar. Allah'tan başkasını terk ederek hem maddi, hem de manevi dünyanın mutluluğunu insanlara açtığı kitabıyla bizleri buluşturan İmam Gazali o insanlardan. Mum olmuş erimiş, yanmak vaktinde yaşamış, başkalarının yanmasını engellemeye çalışmıştır. Bugün moda olmuş tabirlerin (kişisel gelişim, empati vs.) aslında bilinmeyen şeyler olmadığını bu kitapla genç nesil ve tüm insanlığa göstermiştir. İmam Gazali, bu eseriyle, sadece bu toprakları değil bütün dünyayı aydınlatmaya devam ediyor. Yolda kalmışları, yolunu şaşırmışları, kafası karışıkları varlığın hakikatine çağırıyor. 9 küsur yüzyıl önce söylediği sözlerin yankısı artarak sürüyor. İnsanlığa inancın gerçek güç olduğunu öğretiyor.

Özellikle, gitmedik hastane ve doktor bırakmayan, bu yolda servetler harcayan ve gece-gündüz şifa isteyen hasta, borç yükü altında ezilen, hesapları alt üst olan ve kurtulmak isteyen borçlu, aç ve açıkta olan,yoksulluğun ağır yükü altında ezilen, helalinden rızk isteyen fakir, hakkı elinden alınan, maneviyatı kırılan Allah'ın yardımına muhtaç, çaresiz mazlum, başarısızlıktan korkan ve başarı isteyen talebe, günah bataklığına saplanan, nefis ve şeytana mağlup, din ve dünyasını kayıp etmekle karşı karşıya kalan günahkâr, gam ve kedere müptela ve içinde bulunduğu durumdan kurtulmak isteyen dertli kimseler…

Kitapta neler var?

Bu kitapta neler bulabileceğinize gelince: Allah Teala'yı sevmek, unutmamak ve zikretmek, Allah Teala'ya itaat etmek, sabretmek, nefis ve şeytandan sakınmak, tevbe etmek, emanete riayet etmek, namazı tam kılmak ve huşu duymak, iyiliği emretmek ve kötülüğü nehyetmek , merhamet etmek, gıybet ve koğuculuktan sakınmak, zina fuhşundan uzak durmak, vermek, ana-baba ve akraba haklarına riayet etmek, uzun emel taşımamak, ölümü Hatırlamak, kötüKalplerin Keşfi olan dünyayı terk etmek, malı sevmemek, fakirliği hoş görmek, zalimlere meyletmemek, sur'un üflenmesiyle ölmek ve dirilmek, kıyamet gününde hakları ödemek, hesabı ve ötesini düşünmek, şükretmek, kibirli olmamak, tefekkür etmek, ölümün acısını düşünmek, kabri ve kabir sualini düşünmek, farz namazları kılmanın sevap ve faziletleri, zulmetmemek, yetime zulmetmemek,sadaka vermenin fazileti, müslümanların ihtiyaçlarını görmenin fazileti, abdest ve namazın faziletleri, kıyamet günü'nün halleri, kibir ve ucb'un kötülüğü, yetime iyilik etmek, haram yememek, , Kur'an tilaveti, ilim ve alimlerin fazileti, güzel ahlak'ın fazileti, gülmek ve ağlamak, Allah Resulü'nün giyim- kuşamı,anne-baba ve evlat hakları, komşuluk hakları, Allah Resulunun isra ve miracı, içki içmenin kötülüğü, karı-koca hakları, cihadın fazileti, şeytan'ın hilesi, sema'-bid'at, faziletli aylar ve günler, Allah Resulü'nün vefatı olmak üzere bir çok konuda fikir sahibi olacaksınız.

 

 

FLUTTER EVENTS    •    FLUTTER PRO    •    IT'S ALL WIDGETS!    •    FLUTTERX    •    FLUTTER STREAMS