MADE WITH    BY THE FLUTTER COMMUNITY
An open list of apps built with Flutter
Feel free to add an app in progress and update it when it goes live
  SUBMIT APP     FOLLOW US

Homebox - Mua bán bất động sản Hà Nội    Lifestyle

Homebox is a Vietnamese application about real estate
  Facebook  

Homebox is an application for users wishing to buy a house, rent a house, real estate, apartments, private houses, ... in Hanoi, Vietnam.
At the same time, Homebox is also a reputable place to deposit real estate for investors.

Homebox là ứng dụng cho người dùng có nhu cầu mua nhà, thuê nhà, bất động sản, chung cư, nhà riêng, đất nền ... tại Hà Nội.
Đồng thời, Homebox cũng là nơi ký gửi bất động sản uy tín cho các nhà đầu tư.

 

 

FLUTTER EVENTS    •    FLUTTER PRO    •    IT'S ALL WIDGETS!    •    FLUTTERX    •    FLUTTER STREAMS