MADE WITH    BY THE FLUTTER COMMUNITY
An open list of apps built with Flutter
Feel free to add an app in progress and update it when it goes live
  SUBMIT APP     FOLLOW US

sağlık kurulu    GNCR

Sağlık kurulu engellilik puanı hesaplama


Sağlık kurulu (heyet) engellilik puanı hesaplama uygulaması

Bu uygulama hekimlere sağlık kurulu raporlarındaki engellilik puanlarının ve özürlülük oranlarının hesaplanmasında yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu uygulama 20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Erişkinler için engellilik değerlendirmesi hakkında yönetmelik" ve yönetmelik ekinde yer alan "Erişkinler için engelli sağlık kurulu raporları engel oranları alan klavuzu" temel alınarak hazırlanmıştır.

BU UYGULAMA BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR! RESMİ NİTELİK TAŞIMAZ!

Uygulama hakkındaki hata ve önerilerinizi bizlere iletebilirsiniz.

 

 

FLUTTER EVENTS    •    FLUTTER PRO    •    IT'S ALL WIDGETS!    •    FLUTTERX    •    FLUTTER STREAMS